ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ ២

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Wuxi Andersen

ឧបករណ៍វិជ្ជាជីវៈ Andersen សម្រាប់បាញ់ថ្នាំ

ប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាព

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ Andersen នឹងបម្រើអ្នកដោយអស់ពីចិត្ត។

ទំនាក់ទំនង 1

អាស័យដ្ឋាន

No.42 Yinhu Rd., Zhangzhu Town, Yixing, Jiangsu, China.

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+86-13771380323

ទុកសាររបស់អ្នក។

ទុកសាររបស់អ្នក។